Skickliga och efterfrågade osteopater

Skandinaviska Osteopathögskolans primära mål är att utbilda skickliga och kompetenta osteopater. Vi erbjuder en bred utbildning i osteopatins teori och praktik. Under utbildningen läser du ämnen som anatomi, fysiologi, patologi samt osteopatiska ämnen. Hela tiden varvas praktik och teori. Från årskurs 3 praktiserar du dina kunskaper på högskolans studentklinik. När du är klar med din utbildning kommer du att känna dig trygg i din yrkesroll och redo att börja jobba med egna patienter.

240
ECTS och en BSc efter fyra år
1000
TIMMAR HANDLEDD KLINIK
21
år som utbildare i Sverige
Skandinaviska Osteopathögskolan erbjuder den enda universitetsutbildningen inom osteopati i Sverige. Vår 4-åriga utbildning håller hög internationell klass och uppfyller de krav som ställs av World Health Organisation (WHO) och den europeiska CEN-standarden för osteopati, Osteopathic Health Care Provision, FprEN 16686.

Om högskolan
På skolans studentklinik hittar du våra studenter som läser tredje- eller fjärde året. Dock integreras kliniken i undervisningen redan i årskurs ett och två. Praktik under handledning är en stor och viktig del av osteopatprogrammet. Därför ska alla studenter avklara 1000 timmar på kliniken innan de får sina diplom.

Kliniken
Undervisningen är uppbyggd så att teori hela tiden varvas med praktik. Dock är de två första åren på osteopatprogrammet något mer teoretiska, dvs stor vikt läggs på att förstå kroppens anatomi, fysiologi och en del patologi. De tre kommande åren är något mer kliniskt orienterade samtidigt som en del timmar läggs på uppsatsskrivande.

Osteopatprogrammet

Osteopati

Osteopati är en form av manuell medicin, vilket betyder att händerna används som det främsta redskapet för att ställa diagnos och behandla besvär relaterade till kroppens rörelseorgan. Genom att behandla nedsatt funktion hjälper vi kroppen att läka sig själv. Osteopaten använder skonsamma manuella tekniker för att återställa rörlighet och funktion.

Läs mer om osteopati

Kvalitetssäkring

Våra moderatorer och examinatorers uppgift är att säkerställa att standarden för utbildningen ligger på en nivå som motsvarar kraven från Metropolia University for Applied Sciences. Utbildningen kvalitetssäkras kontinuerligt av Metropolia, men även av OSEAN, ett nätverk som kvalitetssäkrar osteopatutbildningar i Europa i linje med gällande CEN-standard.

Metropolia UAS

Utbildningen sker i samarbete med Metropolia University for Applied Sciences vilket garanterar dig som student en hög kvalitet på utbildningen. Våra studenter är inskrivna vid Metropolia UAS under hela sin studietid. Vi är den enda skolan i Sverige inom manuell medicin som erbjuder en universitetsexamen i osteopati. Det innebär att du som student inte behöver komplettera dina studier vid annan utbildningsinstitution.

Vill du bli en av oss?