Skickliga och efterfrågade osteopater

Osteopatprogrammet passar dig som vill arbeta med hälso- och friskvård. En osteopat undersöker, diagnostiserar och behandlar olika smärttillstånd och besvär i rörelseapparaten.

Under utbildningen läser du bland annat anatomi, fysiologi, biomekanik, patologi, vetenskaplig teori och metod samt osteopatiska ämnen. Hela tiden varvas praktik med teori.

Från årskurs tre praktiserar du dina kunskaper på högskolans studentklinik men redan från årskurs ett observerar du i kliniken.

Efter avslutad utbildning erhåller du 240 universitetspoäng från Metropolia University for Applied Sciences, vilket ger dig en Bachelor of Healthcare (Osteopathy). Du erhåller även en yrkesexamen, Diploma in Osteopathy, från Skandinaviska Osteopathögskolan.

När du är klar med din utbildning kommer du att känna dig trygg i din yrkesroll och redo att börja jobba med egna patienter.

240
ECTS och en Bachelor-examen efter fyra år
1000
TIMMAR HANDLEDD KLINIK
25
år som utbildare i Sverige
Skandinaviska Osteopathögskolan erbjuder den enda universitetsutbildningen inom osteopati i Sverige. Vår 4-åriga utbildning håller en hög internationell nivå och uppfyller de krav som ställs av World Health Organisation (WHO) och den europeiska CEN-standarden för osteopati, Osteopathic Health Care Provision, FprEN 16686.

Om Osteopathögskolan
På skolans studentklinik hittar du våra studenter som läser tredje- eller fjärde året. Dock integreras kliniken i undervisningen redan i årskurs ett och två. Praktik under handledning är en stor och viktig del av osteopatprogrammet. Därför ska alla studenter avklara 1000 timmar på kliniken innan de får sina diplom.

Kliniken
Undervisningen är uppbyggd så att teori hela tiden varvas med praktik. De två första åren på osteopatprogrammet är något mer teoretiska, dvs stor vikt läggs på att förstå kroppens anatomi, fysiologi, biomekanik och patologi. De två kommande åren är något mer kliniskt orienterade samtidigt som en del timmar läggs på uppsatsskrivande i årskurs tre.

Osteopatprogrammet

Osteopati

Osteopati är en personcentrerad manuell vårddisciplin där osteopaten undersöker, diagnostiserar och behandlar besvär relaterade till kroppens rörelseapparat.
Osteopaten använder skonsamma manuella tekniker för att återställa rörlighet och funktion.

Läs mer om osteopati

Kvalitetssäkring

Kvalitet är viktigt för oss och utbildningen kvalitetssäkras årligen av Metropolia University for Applied Sciences. Även Osteopathic European Academic Network, OsEAN, granskar och kvalitetssäkrar utbildningen så att den ligger i linje med gällande CEN-standard för osteopatisk utbildning i Europa.

Metropolia UAS

Osteopatprogrammet ges i samarbete med Metropolia University for Applied Sciences i Helsingfors som står under statlig tillsyn, vilket garanterar dig som student en hög kvalitet på utbildningen. Våra studenter är inskrivna vid Metropolia UAS under hela sin studietid. Skandinaviska Osteopathögskolan är den enda skolan i Sverige, inom manuell medicin, som erbjuder en universitetsexamen i osteopati. Det innebär att du som student inte behöver komplettera dina studier vid annan utbildningsinstitution.

Vill du bli en av oss?