Vanliga frågor

Kan man arbeta samtidigt som man studerar?
Osteopatprogrammet är en heltidsutbildning. Vi har studenter som inte jobbar alls, utan lägger all sin tid på att studera, men vi har också dem som arbetar upp till 50% på den tid som ligger utanför kontakttimmarna på skolan. Så egentligen är svaret: det beror på. En del klarar att jobba och studera samtidigt, andra inte. Du får pröva dig fram. Dock kan man säga att har du studievanan inne, eller har gått andra utbildningar inom liknande område, så är chansen större att du klarar att jobba och studera samtidigt.

Kan man ansöka om CSN-bidrag när man studerar på SKOHS?
Än så länge så finns inte möjligheten att ansöka om CSN-bidrag för att studera på Skandinaviska Osteopathögskolan.

Har osteopater legitimation i Sverige?
I dagsläget är osteopater ej legitimerade i Sverige. Socialstyrelsen håller just nu på att utreda frågan.

Samarbetar osteopater med andra discipliner, såsom sjukgymnaster eller ortopeder?
Ett sådant interdisciplinärt arbete är mycket vanligt. Det finns flera kliniker med olika terapeuter eller vårdgivare vilket SKOHS gärna uppmuntrar. De finns förstås de osteopater som tycker om att driva sin egen klinik och arbeta ensamma, men trenden är nu att gå samman och arbeta ihop med andra.

Kan man specialistutbilda sig som osteopat?
Osteopatprogrammet är ganska brett där du studerar många områden. Vill du så finns fortbildningar och MSc-program inom exempelvis idrottsosteopati, osteopati för barn och ungdomar samt osteopati för äldre.

Hur hög är medelåldern på de som studerar till osteopat?
Det varierar från klass till klass, men ungefär lika många kommer från gymnasiet direkt, som de som vill byta karriär och göra annat i livet. Och allt däremellan. Så spannet på de som söker Osteopatprogrammet ligger någonstans mellan 20 och 55 år.

Vad tjänar en osteopat?
I många länder är det vanligt att nyutexaminerade osteopater tar anställning på en klinik. I Sverige är det mindre vanligt, men på de ställen det förkommer ligger ofta ingångslönen någonstans mellan 22.000-25.000 kr. Som på alla arbetsplatser ökas gradvis lönen för varje år av erfarenhet.

Dock är det många som väljer att öppna egen klinik, och riktpriset för en osteopatisk behandling ligger runt 750 kr inklusive moms.