Vi gläder oss åt att Robert Shaw, skolans studierektor, precis har fått ännu en artikel publicerad:”Osteopathy and Mental Health: An Embodied, Predictive, and Interoceptive Framework”