Möt vårt team – Hazel Mansfield

Möt vårt team – Hazel Mansfield

What is your role at SKOHS? I teach on multimodal healthcare and professional development courses What got you interested in your teaching subject? I enjoy teaching courses that help bridge the gap between theoretical subjects and clinical practice, and particularly...
Möt vårt team – Alexander ”Jalle” Stjernberg

Möt vårt team – Alexander ”Jalle” Stjernberg

Vad är din roll på SKOHS? Jag är klinikhandledare. Det innebär att jag handleder studenterna inne på skolkliniken. Jag är involverad i allting som rör patientbemötande och undersökning till val av behandlingsform och journalskrivning. Skolkliniken förbereder...
Nu kan du se vår fakultet och team-sida

Nu kan du se vår fakultet och team-sida

Skandinaviska Osteopathögskolan samlar en lärarkår med stor bredd och kompetens. Vi har under hösten fotograferat och samlat in information och kan nu stolt presentera vårt team samlat på en egen sida. Vår utbildande personal är från kandidatnivå till disputerade...
Möt vårt team – Olga Vidfar

Möt vårt team – Olga Vidfar

Vad är din roll på SKOHS? Klinikansvarig och klinikhandledare samt undervisar i integrerad klinisk metodik.   Varför har du intresserat dig för det ämne du undervisar i? Jag brinner för studentkliniken. Studentkliniken är en viktig del av undervisningen och...
Möt vårt team – David Josefsson

Möt vårt team – David Josefsson

Vad är din roll på SKOHS? Jag undervisar i flera ämnen, framförallt de större kurserna Fysikalisk Undersökningsmetodik och Mobilisering med impuls. Jag är också handledare i studentkliniken och kursansvarig för kurserna i klinisk metodik. Utöver detta har jag sedan...
Supporting Health med Michael Harris den 4-5 april

Supporting Health med Michael Harris den 4-5 april

Vi har glädjen att välkomna Michael Harris som föreläsare i post graduate-kursen Supporting Health. Föreläsningen hålls på engelska. Kursdatum: 4-5 april, 9.00-17.00 Kostnad: 3 280 kronor ex moms Anmälan: Senast den 30 mars. Glöm inte att ange namn, personnr, adress...