Skandinaviska Osteopathögskolan avvecklar sin verksamhet

Skandinaviska Osteopathögskolans styrelse har fattat det tunga beslutet om att avveckla skolans verksamhet. Undervisningen kommer att ske som planerat fram till juni 2023, medan avvecklingen av driften sker parallellt. Styrelsen bedömer att kommande läsår skulle...
Möt vårt team – Filip Olow

Möt vårt team – Filip Olow

Möt Filip Olow, läkare och osteopat. Filip tog sin examen som osteopat 2011 på Skandinaviska Osteopathögskolan och examinerades som läkare detta år i januari. Han har under flera år varit en stor tillgång för Skandinaviska Osteopathögskolan både med programutveckling...
Camilla Ahlberg

Camilla Ahlberg

Vad är din roll på skolan? Min roll på SKOS är: Jag är en del i teamet för anatomi. Just nu muskelanatomi. Jag är också involverad som lärare i grundläggande osteopatiska tekniker. Varför har du intresserat dig för det ämne du undervisar i? Anatomi är ett...
Möt vårt team – Hazel Mansfield

Möt vårt team – Hazel Mansfield

What is your role at SKOHS? I teach on multimodal healthcare and professional development courses What got you interested in your teaching subject? I enjoy teaching courses that help bridge the gap between theoretical subjects and clinical practice, and particularly...
Möt vårt team – Alexander ”Jalle” Stjernberg

Möt vårt team – Alexander ”Jalle” Stjernberg

Vad är din roll på SKOHS? Jag är klinikhandledare. Det innebär att jag handleder studenterna inne på skolkliniken. Jag är involverad i allting som rör patientbemötande och undersökning till val av behandlingsform och journalskrivning. Skolkliniken förbereder...
Nu kan du se vår fakultet och team-sida

Nu kan du se vår fakultet och team-sida

Skandinaviska Osteopathögskolan samlar en lärarkår med stor bredd och kompetens. Vi har under hösten fotograferat och samlat in information och kan nu stolt presentera vårt team samlat på en egen sida. Vår utbildande personal är från kandidatnivå till disputerade...