Kom igång med din kandidatuppsats

Kom igång med din kandidatuppsats

Vad ska kandidatuppsatsen innehålla? Vilket ämne ska man välja? Hur kommer man igång och hur avgränsar man sig? Sara och Eric diskuterar ämne för sin kommande uppsats. Några tips på vägen till alla som ska skriva: Börja Kom igång med uppsatsen så fort som möjligt. Ju...
Sen ansökan till ht 21 öppnar 5 juni

Sen ansökan till ht 21 öppnar 5 juni

Om du inte har anmält dig i tid kan du från och med 5 juni göra en sen anmälan till osteopatprogrammet. Behöriga sökande antas löpande i mån av plats. Din anmälan behöver vara Skandinaviska Osteopathögskolan tillhanda senast den 5 juli. Ansökningsblanketten hittar...
Nytt masterprogram i osteopati – startar höstterminen 2021

Nytt masterprogram i osteopati – startar höstterminen 2021

Skandinaviska Osteopathögskolan lanserar masterprogram i osteopati – i samarbete med Metropolia University for Applied Sciences. Programmet löper över två år och startar i september 2021. Ansökningsperiod: 7/1-20/1 2021. Ytterligare information kommer i början...