Charlotte Nelin, som går fjärde året på Skandinaviska Osteopathögskolan, skrev under våren sin kandidatuppsats om vilka neuromuskuloskeletala smärtsyndrom som är associerade med hyper- och hypotyreos. Detta har uppmärksammats av Sköldkörtelförbundet, Sverige största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom.

”Fokus i uppsatsen var att se vilka symptom och diagnoser relaterade till antingen nerver, muskler eller skelett som kan uppstå innan eller i samband med en diagnos för sköldkörteldysfunktion, eller som är kvarvarande symptom för patienter under behandling”, säger Charlotte.

”Det är otroligt roligt när våra studenters uppsatser blir uppmärksammade såhär”, säger Daniel Heed, rektor på Skandinaviska Osteopathögskolan.

På Sköldkörtelförbundet uppskattar man att nu kunna lägga ytterligare en pusselbit i det komplexa pusslet kring sköldkörtelsjukdom. Mer information hittar du på deras hemsida där du även hittar uppsatsen, “Which neuromusculoskeletal pain syndromes are associated with hyper-and hypothyroidism?”.