Den 22/9 kl 18-18.45 kommer Andreas Lennartsson att hålla föreläsningen ”den komplexa axeln” där vi får lära oss mer om hur axelns anatomi och intrikata biomekanik ligger till grund för olika typer av vanliga besvär som man kan drabbas av och vad som går att göra åt dem.

Anmälan sker till klinik@osteopathogskolan.se senast den 21/9. Avgiften är 50 kronor. Kaffe, te och frukt ingår. Välkommen!