Vi blev inbjudna till seminarium i riksdagen där man diskuterade mångfald i vården. Vad är egentligen mångfald i vården? Hur ser framtidsutsikterna ut och vad kan Sverige lära sig av andra europeiska länder?

På seminariet fick vi ta del av internationell benchmark om mångfald i vården. Sverige jämfördes med Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Professor Dr. med. Harald Matthes, Havehöhe, Community Hospital Berlin berättade om integrerad vård. Temat var: Integrative medicine – insights regarding current evidence based research and patient safety. Därefter följde en diskussion mellan Professor Dr. med. Harald Matthes och Torkel Falkenberg, Associate Professor in Health Care Research vid Karolinska Institutet kring temat: Increased Diversity in Healthcare: What can sweden learn from other European countries?