I samverkan med en forskargrupp vid Karolinska Institutet har osteopater, kiropraktorer och naprapater inbjudits att delta i en enkätundersökning om evidensbaserad praktik. Syftet är att kartlägga uppfattningar, färdigheter och användning av evidensbaserad praktik inom de yrkesgrupper som arbetar med manuell terapi.

Med evidensbaserad praktik menas en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser, där vårdgivaren väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap från forskning samt patientens situation, erfarenheter och önskemål.

Resultaten från enkäten kan senare ligga till grund för utbildnings- och forskningsinsatser inom området evidensbaserad praktik. Spännande tycker vi!