Vad ska kandidatuppsatsen innehålla? Vilket ämne ska man välja? Hur kommer man igång och hur avgränsar man sig? Sara och Eric diskuterar ämne för sin kommande uppsats.

Några tips på vägen till alla som ska skriva:

Börja
Kom igång med uppsatsen så fort som möjligt. Ju längre du väntar, desto svårare blir det och desto större risk för att du aldrig blir klar. När hjulen väl är i rullning kommer det att kännas lättare.

Planera
Gör upp en plan för resten av uppsatsarbetet. Det minskar risken för att arbetet ska dra ut på tiden och lindrar dessutom stressen eftersom du får en bra överblick över processen.

Bestäm en tid
Bestäm en tid när uppsatsen ska lämnas in. Ta kontakt med din handledare och var den som driver på.

Prata om det
Prata, diskutera med en kompis eller handledare om vad som är bra eller behöver förbättras i uppsatsen. Formulera problem och sätt ord på vad du har gjort och vad du vill göra.

Ta hjälp av andra
Förbered dig, titta på hur andra gör. Ta reda på vad som förväntas av dig.