Konvertingsprogrammmet

Konvertingsprogrammet

*English text further down

För dig som har en tidigare yrkesexamen inom osteopati och är redo för nästa äventyr!

Med vårt konverteringsprogram får du möjlighet att läsa till en Bachelor of healthcare och därmed akademiska poäng, ECTS. För dig som inte har en kandidat tidigare ger detta dig möjlighet att läsa på universitet, att bli medlem i ett yrkesförbund med detta som krav samt delta i post graduate kurser på högre nivå.

Programmet löper över ett helt läsår och består av 4 grundkurser. Vi kan erbjuda detta genom att vårt samarbete med Metropolia University for Applied Sciences i Helsingfors.

Startar du konvertingsprogrammet till hösten 2022 har du dessutom möjligheten att anmäla dig till det masterprogram startar hösten 2023 och tagits fram i ett samarbete mellan Skandinaviska Osteopathögskolan och Metropolia.

Grundkurser

Ansökan konverteringsprogrammet

Antagningskriterier: Du ska kunna visa att du har erhållit ett diplom i osteopati (DO). Vi kommer vid behov att utföra en lämplighetsbedömning och programkontroll  av DO-utbildningen. Kostnaden för detta tillkommer till konverteringsprogrammets kostnad.

Start: Antagning görs kontinuerligt i överenskommelse med SKOHS.

Kostnad: 39 500 SEK + (moms).

Du kan ansöka genom att ladda ner och fylla i ansökningformuläret. Signera och bifoga din ansökan samt en kopia av ditt diplom till oss på mejl eller skriv ut och posta till:

Skandinaviska Osteopathögskolan
Kapellplatsen 4
411 31 Göteborg

Klicka eller dra filer hit för att ladda upp. Du kan överföra upp till 10 filer.
Tillåtna filformat: pdf, doc, docx, zip. Maximal filstorlek 10Mb.

Application for the conversion programme

Application criteria

Certificate of a diploma in osteopathy (DO).
Start: Applications are received on an ongoing basis
Cost: 39 500 SEK + VAT

As a part of the application process we screen candidates osteopathic qualifications and do a background check through the national federations. The cost of this procedure will be added an top of programme fees. 

If candidates have done a research training they would need to as part of the admission process critically review a research paper within a given period of time. If there was no previous research training we could ask them to complete the 3.1 research training course before progressing to the research project.

Apply by downloading and fill in this application form. Sign and attach a copy of your osteopathy graduation diploma. This can be emailed to us directly or sent by post to:

Skandinaviska Osteopathögskolan
Kapellplatsen 4
SE 411 31 Göteborg
Sweden

Klicka eller dra filer hit för att ladda upp. Du kan överföra upp till 10 filer.
Tillåtna filformat: pdf, doc, docx, zip. Maximal filstorlek 10Mb.