Tommie Olofsson, specialistläkare vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Rättsmedicin, vid Uppsala universitet har utsetts till ny styrelseordförande för stiftelsen Skandinaviska Osteopathögskolan. Tommie tar över ordförandeposten efter Pia Moberg, universitetslektor i japanska studier vid Göteborgs universitet.

”Vi är väldigt glada för att Tommie accepterat denna post i skolans styrelse. Med lång och gedigen erfarenhet inom sitt yrke, fyller han en viktig roll inom ramen för skolans vision och ambitioner”, säger Daniel Heed, rektor på Skandinaviska Osteopathögskolan. Han tackar samtidigt Pia Moberg för sitt engagemang under den den tid hon suttit med i skolans styrelse.