Möt Filip Olow, läkare och osteopat. Filip tog sin examen som osteopat 2011 på Skandinaviska Osteopathögskolan och examinerades som läkare detta år i januari. Han har under flera år varit en stor tillgång för Skandinaviska Osteopathögskolan både med programutveckling och undervisning. Filip arbetar nu som kursansvarig i de basmedicinska ämnena och är även involverad i metodkurser och det vetenskapliga arbetet för studenterna. Filip är mycket uppskattad för sin pedagogiska förmåga och sin kunskap och bredd. Läs mer om hans karriär och arbete i intervjun nedanför.

 

Vad är din roll på SKOHS?

Kursledare och lärare i ämnena Fysiologi, Patologi. Huvudexaminator för vetenskapligt arbete. Leder seminariedag om holistiska perspektiv på hälsa och sjukdom.

 

Varför har du intresserat dig för det ämne du undervisar i?

Att förstå hur människan fungerar i hälsa och sjukdom är fundamentet som allt vårdande arbete bygger på. Därför känns det särskilt roligt att få hjälpa studenterna att utvecklas inom de basvetenskapliga ämnena.

 

Vad är viktigast i din roll som lärare?

Att utmana studenternas perspektiv och locka dem till att tänka i nya banor. Som lärare är min viktigaste uppgift att stimulera studenterna till att söka kunskap och att hjälpa dem förstå hur de kan ha klinisk nytta av en djupare förståelse för människokroppens struktur och funktion.

 

Berätta om din karriärväg

Jag tog examen vid SkOHS 2011 och har därefter arbetat kliniskt både ensam och tillsammans med andra osteopater. Jag har också hållit kontakten med skolan och varit del i det akademiska utvecklingsarbetet i olika roller genom åren, både som lärare, handledare, kursledare, examinator och studierektor. 2017 bestämde jag mig för att vidareutbilda mig på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin. Denna utbildning avslutas i januari 2023, varefter jag kommer arbeta kliniskt som läkare men också fortsatt kommer vara engagerad i SkOHS.

 

Varför utbildade du dig till osteopat?

Jag var ganska okunnig om vad osteopati innebar då jag påbörjade min utbildning, men såg att det fanns ett behov av vårdgivare som kunde möta patienter med funktionella besvär som inte riktigt rymdes inom hälso- och sjukvården. Dessutom var jag intresserad av kroppens funktion, och hade förstått att osteopatin erbjöd ett spännande perspektiv för att förstå och analysera funktionsavvikelser i rörelseapparaten. Det visade sig att jag hamnat på helt rätt ställe, eftersom jag på skolan träffade många andra som delade dessa tankar och intressen.

 

Hur gör du för att utvecklas du i din yrkesroll?

Jag har aldrig slutat studera. Vare sig det gäller praktiska färdigheter eller teoretiska kunskaper så har jag fortsatt att förkovra mig och kritiskt ifrågasätta mina egna och andras uppfattningar. Det finns alltid möjlighet att utvecklas inom osteopatyrket.

 

Vad älskar du mest med det du gör?

Att möta människor och få ta del av deras tankar och önskningar om förändring, och att få hjälpa dem att uppnå ett bättre mående i vardagen. Det kan vara både stora och små besvär, men det är alltid lika tillfredställande att kunna komma fram till en lösning som verkligen fungerar för patienten.

 

Har du någon hobby / bisyssla?

Jag är litet av en mångsysslare på fritiden, och tycker mycket om allt från att läsa och spela spel till att springa och cykla i terrängen runt om i Göteborg.

 

Varför skall man studera till osteopat?

Om du vill ha ett yrke där du kan hjälpa människor och där du kan fortsätta att utvecklas och lära dig under hela din karriär, tycker jag att du skall titta närmare på vad Skandinaviska Osteopathögskolan har att erbjuda. Osteopatyrket erbjuder en balans mellan ett gediget tankearbete kring diagnos och behandlingsval, och sedan ett mycket roligt och utmanande hantverk i det praktiska utförandet.