I helgen hade våra studenter möjlighet att delta på Nordic Osteopathic Congress. Osteopater från hela norden var inbjudna. Många spännande ämnen och intressanta föreläsare stod på schemat för årets kongress vars tema var ”The body, the mind and the brain. Följande föreläsare fanns på plats under helgen:

Hazel Mansfield, osteopat, föreläste kring temat: The interoceptive dimension in awareness, pain and beyond – giving a review of concepts, applications and roles of interoception and its relevance to osteopathic treatment.

Robert Shaw, osteopat med PhD psykoterapi föreläste kring temat: The effects of trauma and stress assessment in the osteopathic clinical setting.

Tobias Sundberg, forskare från Karolinska Institutet, Sofiahemmet Högskola och University of Technology Sydney föreläste kring temat: Evidence based medicine in manual medicine.

Tom Erik Bjørkli, osteopat från Norge föreläste kring temat: The psychological aspects of pain management and Acceptance Commitment Theory (ACT).

Gabriela Jones, psykolog och föreläsare på Göteborgs universitet höll en workshop i Compassion Focused Therapy for clinicians.

Helena Backlund Wasling, hjärnforskare från Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Akademien föreläste kring: Why interpersonal touch is so important to us. What happens in the brain and the nervous system when we experience touch? How touch matters in the treatment of patients.

Hanna Tomasdottir, osteopat från Danmark föreläste kring: Positive communication and its importance to clinical practice.