29 till 31 oktober samlades politiker från hela Norden till Nordiska rådets 71:a session i Sveriges riksdag. Sessionen är Nordens toppmöte och årets största nordiska politiska händelse där Nordiska rådets medlemmar och flera ministrar, inklusive statsministrarna, deltar. På agendan fanns många punkter som skulle avhandlas, bl a frågan om legitimation för osteopater.

Ett enhälligt Nordiska Rådet, 70 personer, röstade för rekommendationen att Sveriges och Norges regeringar ska verka för att osteopater blir legitimationsberättigade, precis som i Danmark, Finland och på Island. Osteopater är ett reglerat yrke i nio europeiska länder i dagsläget.