Skandinaviska Osteopathögskolan samlar en lärarkår med stor bredd och kompetens. Vi har under hösten fotograferat och samlat in information och kan nu stolt presentera vårt team samlat på en egen sida. Vår utbildande personal är från kandidatnivå till disputerade varav flera publicerar och är involverade i nationella och internationella forskningssamarbeten. Gemensamt för alla är passionen för manuell terapi, hälsa och utbildning.

Klicka här för att läsa mer om våra lärare och personal