Miljöpolicy SKOHS

Vi följer gällande miljölagstiftning, men har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och andra bestämmelser.

Vi åtar oss ständigt att bli bättre på miljöarbete och minska skolans energiförbrukning. Energiförbrukningen ska varje år jämföras inför höstterminen. Behövs ny elektronisk utrustning köpas in, ses alltid energiförbrukning över och jämförs med liknande andra produkter. Alla lampor ersätts kontinuerligt med lågenergilampor.

Vi utbildar personalen i hur de kan tar mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.

Vi försöker minimera antalet resor i form att vi bara åker på ”nödvändiga” konferenser eller kongresser, och om möjligt använder Skype eller liknande i första hand. Vi använder företrädelsevis lokala lärare om kompetensen mellan två lärare är likvärdig. När vi behöver resa tar åker vi kollektivt i den mån det går, exempelvis mellan skolan och flygplatsen.

Vi återvinner och källsorterar så långt kontraktet tillåter oss. Alla hjälps åt att sortera plast, kartong, papper, hushållsavfall, glas, metall samt pant. När behållarna börjar bli fulla hjälps personalen åt att bära ner till närmsta källsorteringsområde. Vi säkerställer att eventuellt miljöfarligt avfall lämnas till återvinningsstation.

Vi använder miljömärkta medel för tvätt av klinikskjortor och handdukar, likaså för städ av skolans lokaler. Vi använder även miljömärkt tvål på skolans toaletter samt miljömärkt diskmedel för både hand- och maskindisk.

Kaffet på skolan är Fairtrade och miljömärkt.

Vi ställer också miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.

Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete!