Vår mission

Vi vill utbilda kompetenta osteopater och medverka till att öka tillgänglighet och medvetenhet om osteopati i Skandinavien. Vi vill också främja vetenskaplig forskning inom osteopati. 

Vår vision

Vi vill vara en framstående osteopathögskola, godkänd enligt svenska högskoleförordningen, som erbjuder osteopatutbildning som ligger i framkant i Europa. Vi vill erbjuda en bred men väldefinerad grund-, och vidareutbildning med ett uttalat vetenskapligt förhållningssätt där osteopatisk filosofi och osteopatiska principer integreras i hela programmet inklusive klinikundervisningen.