Osteopati

Osteopati är en vårdprofession som lägger särskild vikt vid diagnos och behandling av symptom i- och relaterat till rörelseapparaten. Osteopatisk vård eftersträvar ett helhetsperspektiv där den vårdsökandes besvär sätts i sitt unika sammanhang. Den osteopatiska vården inkluderar flera typer av interventioner som manuella terapier, rehabilitering och olika former av konsultation relaterat till livsstil.

Osteopati som den lärs ut vid Skandinaviska Osteopathögskolan är evidensbaserad och strävar efter att säkerställa en god praktik genom kunskap som vilar på den senaste forskningen i kombination med kliniska erfarenheter och multidisciplinära samarbeten. Osteopati är reglerat genom legitimation i flera europeiska länder, inklusive samtliga nordiska länder utom Sverige. Yrket är dock på tillväxt även i Sverige och de senaste åren visar på en tydlig trend där osteopati utgör en allt större del av hälsorelaterade tjänster i en rad sammanhang.

Läs mer om osteopati i Sverige, Europa och världen:

Svenska Osteopatförbundet, SOF

Europan Federation and Forum for Osteopathy, EFFO 

Osteopati och legitimation i Europa

Osteopathic International Alliance, OIA