Osteopati

Osteopati är en form av manuell medicin, vilket betyder att händerna används som det främsta redskapet för att ställa diagnos och behandla besvär relaterade till kroppens rörelseorgan. Osteopati är legitimerat i en stor andel Europeiska länder och är sett till antalet terapeuter världens största yrke i manuell medicin. 

Inom osteopatin ses människan som en helhet där alla delar påverkar varandra, om en del av kroppen har nedsatt funktion, t.ex en led, så måste resten av kroppen anpassa sig och kompensera för detta vilket kan ge överbelastning, inflammation och smärta i andra delar. Behandlingen sker utifrån varje persons individuella förutsättningar för att skapa det bästa möjliga utgångsläget för hälsa och välmående.

Osteopater är en erkänd och etablerad yrkesgrupp i många länder världen över. I takt med att osteopatin växer i Sverige blir den nu alltmer känd hos allmänheten, sjukvården, idrotten, företagshälsovården och försäkringsbolagen.

Läs mer om osteopati i Sverige, Europa och världen:

Svenska Osteopatförbundet, SOF

Europan Federation and Forum for Osteopathy, EFFO 

Osteopati och legitimation i Europa

Osteopathic International Alliance, OIA