Osteopatprogrammet

Att utbilda sig till osteopat vid Skandinaviska Osteopathögskolan är ett stort men mycket givande åtagande. Frågorna innan man tar klivet är ofta många och handlar om allt från innehåll till studietakt och kostnader.

Utbildningen bedrivs på heltid. För att underlätta för dig som student har vi dock valt att förlägga samtliga kontakttimmar (föreläsningstid vid högskolan) till block om oftast fem dagar. Dessa undervisningsblock återkommer löpande var fjärde vecka. Tanken med denna struktur är att du under studietiden också skall ha möjlighet att arbeta. Under utbildningsblocken varvas teori med praktiska moment, initialt ligger tonvikten något mer på den teoretiska delen.

Under årskurs tre och fyra tillkommer klinikarbete på högskolans studentklinik men redan under årskurs ett och två kommer du att ha några observationsdagar i kliniken. Klinikarbetet sker under handledning av erfarna osteopater. Vid utbildningens tredje år gör du ett examensarbete på kandidat-nivå medan årskurs fyra hålls på avancerad nivå. Vill du veta mer om vad du förväntas kunna efter respektive läsår? Titta på filmen.

På Skandinaviska Osteopathögskolan har vi en policy som innebär att all undervisning ska utgå från ett evidensbaserat förhållningssätt. Detta innebär också att vi i vår undervisning inbjuder våra studenter att ha ett vetenskapligt förhållningssätt med självreflektion och kritiskt tänkande. Alla skolans lärare arbetar utifrån skolans policy.

Mellan studieblocken har du som student full tillgång till skolans lokaler, du kan träffa medstudenter för att öva på praktiska moment eller sitta ned för att plugga i lugn och ro i skolans bibliotek. På högskolan finns alltid personal som gärna hjälper dig och svarar på frågor. Med jämna mellanrum hålls workshops då studenter från olika klasser har möjlighet att komma och få lärarledd hjälp på skolan.

Studera hos oss!

Skandinaviska Osteopathögskolans 4-åriga universitetsutbildning passar särskilt bra för dig med mycket driv. Tempot är högt, men utformat i koncentrerade undervisningsblock för att göra det möjligt att kombinera studierna med viss yrkesverksamhet. Eftersom mycket information ska bearbetas och studeras efter varje intensivvecka, krävs stort eget ansvarstagande för gott studieresultat. Efter avslutad utbildning erhåller du en Bachelor of Health Care med 240 universitetspoäng från Metropolia University for Applied Sciences.

Vi har också fokus på entreprenörskap så att du genast efter avslutad utbildning är redo att starta egen klinik.

Vill du beställa mer information? Kontakta oss.

Kursstart
Kursstarten äger rum 24 augusti 2022. Information om tider och schema skickas till antagna studenter i god tid före kursstart.
Utbildningskostnad
Studieavgiften för det fyraåriga osteopatprogrammet är 89.760 SEK inklusive moms per läsår. Om du blir antagen vid högskolan tillkommer en inskrivningsavgift om 4.990 SEK inklusive moms som ska betalas inom 10 dagar efter att du mottagit ditt antagningsbesked. Detta är en engångssumma. Kursavgiften kan betalas läsårsvis eller månadsvis delbetalning om 7.480 SEK per månad via autogiro. Ingen extra avgift tillkommer vid månadsbetalning. Kostnad för material, klinikrock och kurslitteratur tillkommer.
Behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt godkänd kurs i Engelska 6/Engelska B krävs för att söka till Osteopatprogrammet, läs mer här. Vi tar dessutom hänsyn till tidigare erfarenheter från arbete inom vården, utbildningar i massage, naturvetenskaplig utbildning samt annan högskoleutbildning.
Boka studiebesök
Du är varmt välkommen att besöka skolan. Det går bra att följa med en klass under en hel- eller halvdag för att få en inblick i hur studierna går till på osteopatprogrammet. Du kan välja om du vill vara med på en praktisk eller teoretisk lektion och har då också möjlighet att ställa frågor till våra studenter. För att boka tid för studiebesök kontakta oss på 031-16 08 05 eller skicka ett mail till info@osteopathogskolan.se.

Osteopat – ett självklart val

 • Om du vill jobba med människor är detta helt rätt för dig. Under utbildningen får du lära dig att undersöka, diagnostisera, och behandla människor med besvär i rörelseapparaten. Du har stor chans att påverka och att göra skillnad!
  .
 • Antalet personer som söker vård eller sjukskriver sig för besvär i rörelseapparaten är väldig många. Inom osteopatin har vi stora möjligheter att påverka och hjälpa dessa människor att snabbare komma tillbaka till arbetslivet.
  .
 • Inkomsten för en etablerad osteopat är god. Det är ett fritt yrke och du har själv möjlighet att planera din tid.
  .
 • Välj själv om du vill starta eget, söka anställning, doktorera… möjligheterna är oändliga!
  .
 • Efter avslutad utbildning på Skandinaviska Osteopathögskolan finns det ett stort utbud av intressanta vidareutbildningar för dig som är nyfiken och vill fortsätta att utvecklas.
  .
 • Osteopater är en erkänd och etablerad yrkesgrupp i många länder världen över. I takt med att osteopatin växer i Sverige blir den nu alltmer känd hos allmänheten, sjukvården, idrotten, företagshälsovården och försäkringsbolagen.

Sen ansökan öppen!

Grundläggande behörighet krävs för att söka till osteopatprogrammet, läs mer om det här. Nu har vi öppnat sen ansökan till programmet. Du som inkommer med ansökan placeras nu som reserv i antagningen. Om det finns lediga platser kommer behöriga sökande som står på reservplats att antas i turordning.

Ladda ner och fyll i ansökningformuläret. Fyll i, signera och bifoga vidimerade betyg, eventuella intyg och personligt brev och posta till:

Skandinaviska Osteopathögskolan
Kapellplatsen 4
411 31 Göteborg

Eller maila ditt utskrivna och signerade ansökningsformulär med vidimerade betyg, eventuella intyg och personligt brev från formuläret intill.
Efter att vi mottagit din ansökan kommer vi att kontakta dig för eventuell intervju.
Klicka eller dra filer hit för att ladda upp. Du kan överföra upp till 10 filer.
Tillåtna filformat: pdf, doc, docx, zip. Maximal filstorlek 5Mb.