Sen ansökan öppen!

Grundläggande behörighet krävs för att söka till osteopatprogrammet, läs mer om det här. Nu har vi öppnat sen ansökan till programmet. Du som inkommer med ansökan placeras nu som reserv i antagningen. Om det finns lediga platser kommer behöriga sökande som står på reservplats att antas i turordning.

Ladda ner och fyll i ansökningformuläret. Fyll i, signera och bifoga vidimerade betyg, eventuella intyg och personligt brev och posta till:

Skandinaviska Osteopathögskolan
Kapellplatsen 4
411 31 Göteborg

Eller maila ditt utskrivna och signerade ansökningsformulär med vidimerade betyg, eventuella intyg och personligt brev från formuläret intill.

Efter att vi mottagit din ansökan kommer vi att kontakta dig för eventuell intervju.

Tillåtna filformat: pdf, doc, docx, zip. Maximal filstorlek 5Mb.
Tillåtna filformat: pdf, doc, docx, zip. Maximal filstorlek 5Mb.
Tillåtna filformat: pdf, doc, docx, zip. Maximal filstorlek 5Mb.
Tillåtna filformat: pdf, doc, docx, zip. Maximal filstorlek 5Mb.
Tillåtna filformat: pdf, doc, docx, zip. Maximal filstorlek 5Mb.