Osteopatprogrammet är en 4-årig heltidsutbildning där teori varvas med praktisk träning. Under de fyra åren läser du bland annat anatomi, fysiologi, patologi, biomekanik, idrottsmedicin och många andra osteopatiska ämnen. Redan i årskurs 1 får du vara med och observera i skolans studentklinik medan du i årskurs 3 och 4 praktiserar dina kunskaper i studentkliniken. Under utbildningen har du möjlighet till utbytesveckor på annan osteopatisk utbildning i Europa inom ramen för samarbetet med Osteopathic European Academic Network, OsEAN, och Bolognaprocessen. Efter avslutad utbildning erhåller du en Bachelor of Health Care, Osteopathy, 240 ECTS.

Hela kursplanen hittar du här.

Välkommen med din ansökan!