Den 6-7 maj håller Skandinaviska Osteopathögskolan återigen kursen i Journalföring. Under dessa dagar får du lära dig regler och förfarande för dokumentation av hälso- och sjukvårdsinsatser med särskild inriktning på osteopater i Sverige. Eftersom osteopater som yrkesgrupp för närvarande inte är legitimerade vårdgivare kommer detta givetvis att tas i beaktande. Kursen utgår dock ifrån Socialstyrelsens regler och förordningar såväl som vedertagen journalföringspraxis inom svensk hälso- och sjukvård eftersom det nyligen blivit försäkringsmedicinskt relevant för osteopater i Sverige.

Kursbeskrivning
Vad är patientjournalen?
Genomgång av de mest grundläggande aspekterna på journalföring så att alla deltagare är bekanta med vad som menas med begreppet.

Juridiska riktlinjer
Med utgångspunkt i Patientdatalagen samt SOFS 2008:14 (Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journal i hälso- och sjukvården) kommer vi att ta upp de viktigaste punkterna att känna till om journalföring i ett juridiskt perspektiv såsom:

1. Personuppgiftshantering
2. Identifieringskrav av enskilda patienter
3. Signering, låsning, förvaring, rättelser, makulering m.m. av patientjournaler
4. Krav på språklig utformning
5. Krav på journalens innehåll

Praktisk information om patientjournalen
Hur en journal förväntas vara uppbyggd, analog kontra digital journal, rubrikstrukturer/sökordsträd och kopplingen mellan journalen och den
terapeutiska processen. Här ingår även basal information om olika journalsystem.

Hur man skriver journal
Direkt information om vad som bör stå i journalen vid olika typer vårdrelaterade händelser såsom nybesök, återbesök, telefonkontakt etc. Förslag på användbara rubriker och sökordsträd, liksom genomgång av exempeljournaler.

Den terapeutiska processen
Klinisk logik och differentialdiagnostik | Enkel genomgång av
det arbetssätt som förväntas ligga till grund för den redovisning av arbetet som patientjournalen faktiskt utgör. Hur man förhåller sig till kronologi, samt logiska och underförstådda slutsatser genom vedertagen differentialdiagnostik. Belyses med exempel på kliniska situationer och efterföljande
journalföring.

Kursansvarig: David Josefsson, Leg. Sjukgymnast, Osteopat B.Sc D.O.
Kursdatum: 6-7 maj 2017. Lördag (6/5) kl 9.00-16.00, söndag (7/5) kl 9.00-13.00
Kostnad: 2 900 kronor ex moms

Anmälan: Anmäl dig senast den 28 april till info@osteopathogskolan.se, skriv ”postgraduate
journalföring” i ämnesraden. Glöm inte att ange namn, personnr, adress och telefonnummer.
Anmälan är bindande.