Regler och villkor för Skandinaviska Osteopathögskolans tävlingar på sociala medier

 

1. Du måste vara bosatt i Sverige och över 18 år.

 

2. Du måste inneha en fullständig version av Facebook & Instagram

 

3. Du som deltar i tävlingen godkänner att vi eventuellt lägger upp ditt namn och tävlingsbidrag på Skandinaviska Osteopathögskolans sociala medier och på www.osteopathogskolan.se

 

4. Vinsten är personlig och kan inte överlåtas

 

5. Anställda hos Skandinaviska Osteopathögskolan kan inte delta i Skandinaviska Osteopathögskolan tävlingar.

 

6. Skandinaviska Osteopathögskolan har rätten att avbryta tävlingar om reglerna och villkoren för tävlingarna inte följs.

 

7. Endast ett exemplar av produkt eller vinst ingår i tävlingen om inte annats finns med i tävlingsbeskrivningen.

 

8. Bidrag som kan uppfattas stötande eller kränkande kan komma att tas bort utan förvarning.

 

9. Samtliga vinnare utses av Skandinaviska Osteopathögskolan. Beslutet kan inte överklagas.

 

10. Tävlingarnas pris är bestående och kan inte bytas ut mot kontanter eller produkter till ett likvärdigt värde.

 

11. Vinnarna betalar vinstskatt när värdet av vinsten överstiger 1 300 kr.

 

12. Skandinaviska Osteopathögskolan har rätten att justera regler och villkor för tävlingarna om det är nödvändigt.

 

13. Skandinaviska Osteopathögskolan kommer hantera personuppgifterna enligt GDPR.

 

14. Kontaktuppgifter och upplysningar som du ger i samband med tävlingarna kommer endast att vara tillgängliga för Skandinaviska Osteopathögskolan.

 

15. I Skandinaviska Osteopathögskolan tävlingar deltar du alltid avgiftsfritt och utan krav på köp.

 

16. När du deltar i tävlingarna godkänner du Skandinaviska Osteopathögskolan tävlingsregler och villkor.

 

17. Tävlingarnas regler kan variera beroende på typ av tävling.

 

18. Tävlingspriser kan inte bytas ut, till exempel mot andra produkter, kontanter eller presentkort. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag friskriver sig Skandinaviska Osteopathögskolan från ansvar för fel i gåvorna/tävlingspriserna.

 

19. Vinnarna presenteras i Skandinaviska Osteopathögskolan sociala medier. Vinnarna kontaktas beroende på typ av tävlingen antingen via telefon, mail eller Facebook. Skandinaviska Osteopathögskolan har rätt att utse en ny vinnare om vi inte får tag på vinnaren inom 24 timmar.

 

Övrigt: Tävlingarna är inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till Facebook. För övriga frågor angående våra tävlingar rekommenderar vi att skriva ett privat meddelande till oss på Skandinaviska Osteopathögskolan. Alla Skandinaviska Osteopathögskolan tävlingsregler och villkor regleras av svensk lagstiftning.