Om du inte har anmält dig i tid kan du från och med 5 juni göra en sen anmälan till osteopatprogrammet.
Behöriga sökande antas löpande i mån av plats. Din anmälan behöver vara Skandinaviska Osteopathögskolan tillhanda senast den 5 juli. Ansökningsblanketten hittar du här.