För några veckor sedan var det dags för studenterna i årskurs fyra att göra sin kliniska slutexamination. Många var såklart nervösa inför detta moment och det brukar höra till att man har fjärilar i magen. Slutexaminationen ska pröva om studenten, i slutet av termin åtta, har uppnått den kliniska kompetens som krävs hos en nyexaminerad osteopat. Studentens praktiska färdigheter avseende observation, handhavande och omdöme utvärderas av två examinatorer. Examinationstillfället ska också pröva studentens förmåga till integration av de kunskaper som ingår i osteopatprogrammet.

Efter slutexamination följer vanligtvis examen och diplomutdelning, och två veckor senare fick de äntligen sina diplom. Efter fyra intensiva år på skolan är det nu nästa steg för våra duktiga studenter. Vi önskar dem stort lycka till i sitt nya yrkesliv som osteopater!