Vi har nu beslutat att öppna studentkliniken från och med den 2 april. När regeringen gick ut med rekommendationen att bedriva all högre undervisning på distans lät vi stänga ned studentkliniken som en följd, men då det inte finns några myndighetsdirektiv om att stänga ner klinisk verksamhet, samt att andra mottagningar har öppet, har vi kommit fram till följande:

  • I tider som dessa finns det en särskild anledning att avlasta primärvården från patienter med muskuloskeletala besvär och som i övrigt är friska.
  • Patienterna som besöker studentkliniken har endast en enskild personlig kontakt.
  • Vi anpassar verksamheten på studentkliniken genom att ha ett ännu tydligare protokoll för rengöring och desinfektion.
  • Vi ber också att patienter stannar hemma om man uppvisar symptom med feber, hosta, ont i halsen eller andra luftvägsbesvär.
  • På studentkliniken undviker vi att ta patienterna i hand.
  • Viktigt att såväl studenter som patienter är noga med handhygien. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten och använd gärna handsprit som finns till hands i studentkliniken.
  • Vi fortsätter att följa och ta hänsyn till myndigheternas rekommendationer och har förhoppningen om att på det här sättet kunna fortsätta hjälpa människor med andra besvär än övre luftvägsinfektioner.